Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Shiatsu Praktijk Chiatsurei hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons- en medische gegevens en handelt in dat kader in overeenstemming met de relevante wet en regelgeving, waaronder de AVG.

Het secretariaat van Chiatsurei wisselt in het kader van contactregistratie geen persoons- en medische uit met andere bedrijven, organisaties, en medische instanties en bewaart persoons- en medische gegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Shiatsu Praktijk Chiatsurei bewaart persoonsgegevens conform de wettelijke termijn van de belastingdienst.

U heeft het recht om uw persoons- en medische gegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verdwijnen of over te laten dragen. Tevens kunt u eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. U kunt dit doen via het berichtenformulier van Shiatsu Praktijk Chiatsurei.

U heeft het recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming (profilering). Shiatsu Praktijk Chiatsurei doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

Klachten over gebruik van persoons en medische gegevens kunnen worden gericht aan Shiatsu Praktijk Chiatsurei en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.